Au mai ramas:

0

zile

0

ore

0

min

0

SECONDS

Noutati/ Stiri Au mai ramas >

La mulți ani, dragi atleți din Balcani! În secțiunea "Media" puteți viziona filmările din toate cele trei zile de concurs. Vizionare plăcută a acestor aminitiri frumoase!

citeste mai mult >

Fotografiile din toate cele 3 zile de concurs au fost publicate. 22.430 de imagini grupate pe zile de concurs şi probe vă aşteaptă ca să le rasfoiţi in secţiunea "Media".

citeste mai mult >

Pozele din prima zi de competiţie sunt disponibile în secţiunea "Media". Vizionare plăcută!

citeste mai mult >

Bavacs 2014 Slide no. 1

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

Bavacs 2014 Slide no. 2

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

Bavacs 2014 Slide no. 3

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

Bavacs 2014 Slide no. 4

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

Bavacs 2014 Slide no. 5

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

Bavacs 2014 Slide no. 6

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

Bavacs 2014 Slide no. 7

BAVACS 2014

19-21 septembrie
Bucuresti

BALCANIADA ATLETILOR VETERANI - BUCURESTI – 2014

REGULAMENTUL COMPETIŢIEI

 1. Competiţia se desfăşoară la iniţiativa Federaţiei Române de Atletism cu colaborarea Comisiei Atleţilor Veterani (C.A.V.) din cadrul F.R.A., în Bucureşti în perioada 19-21 septembrie 2014, pe stadionul  Iolanda Balaş Soter, situat în str. Primo Nebiolo, nr. 2, sector 1.
 2. Cea de-a 24-a ediţie a Balcaniadei atleţilor veterani se va desfăşura cu respectarea regulamentelor de concurs ale IAAF şi EVAA în conformitate cu Statutul Asociaţiei Balcanice a Atleţilor Veterani şi cu prevederile regulamentului de faţă elaborat de Comitetul de Organizare.
 3. Programul orar al competiţiei este anunţat pe site-ul în secţiunea special dedicată.
 4. Numele complete ale conducătorilor de delegaţii naţionale şi datele lor de contact vor fi transmise Comitetului de Organizare până cel mai târziu pe 31 august 2014.
 5. Atleţii din România vor transmise înscrierile către Comitetului de Organizare prin e-mail la adresa: inscriere@bavacs2014.ro, prin fax sau prin poştă (vezi pagina de Contact) până cel târziu pe data de 1 Sept 2014, orele 23:59. Pentru înscriere trebuie precizate: numele, prenumele, data naşterii şi probele (maxim patru) pentru care se solicită înscrierea. Pentru fiecare probă în parte se va specifica şi cel mai bun rezultat realizat de sportiv în sezonul curent. Această valoare este opţională însă inexistenţa sa poate determina repartizarea atletului/atletei într-o serie valorică inferioară.
 6. Un atlet nu poate concura la mai mult de 4 probe individuale – cel mult două într-o zi - fără a socoti ştafetele.
 7. Nu se vor primi înscrieri mai târziu de termenul limită anunţat. Înscrierile vor fi considerate valabile doar dacă taxa de înscriere este achitată înainte de expirarea termenului limită anunţat.
 8. Taxa de participare la una sau două probe este de 66 lei; pentru trei probe este 88 lei iar pentru patru probe 110 lei. (a fost calculată în funcţie de paritatea 1€=4,40lei)

  Atleții români achită taxa de participare la casieria FRA/ CAV sau prin transfer bancar în contul de mai jos:

  Numele băncii:         BRD Bucureşti, Suc. Unirea, Sector 3
  Adresa băncii:          Bld Vintilă Vodă nr. 2, București
  IBAN:                           RO27 BRDE 441S V981 7086 4410
  Beneficiar:                  Federația Română de Atletism
  Adresa beneficiarului:  București, Str Primo Nebiolo, nr 2, Romania

  Cei care întârzie achitarea taxei până cel mai târziu pe data 01.09.2014, inclusiv, vor trebui să achite o taxă suplimentară de 88 lei.

  Atleții din celelalte țări achită taxa la federațiile naționale.

 9. Comitetul de Organizare trebuie să fie informat asupra oricăror modificări în datele celor înscrişi până cel târziu la şedinţa tehnică din data de 18 Sept 2014. Nu va fi acceptată nici o modificare ulterior acestei date.
 10. Conducătorii echipelor naţionale sunt consideraţi răspunzători pentru existenţa declaraţiilor privind starea de sănătate şi acordul pentru recoltarea probelor biologice aferente controlului anti-doping de la atleţii pe care îi înscriu în concurs.
 11. Listele de start vor fi publicate pe site-ul competiţiei cu cel puţin trei zile înainte de începerea competiției.
 12. Şedinţa Tehnică, la care sunt aşteptaţi conducătorii de delegaţii, se va ţine pe data de 18 sept, orele 18:30- în sala de consiliu a Federaţiei Române de Atletism din Str Primo Nebiolo nr. 2, Sect 1. Orice posibilă schimbare va fi anunţată din timp participanţilor.
 13. Confirmarea înscrierilor: conducătorii de delegaţii sau atleţii vor confirma participarea celor înscriși până cel mai târziu la şedinţa tehnică.
 14. Toţi competitorii vor primi câte două numere de concurs care vor trebui aplicate pe faţa şi, respectiv, spatele tricoului. Concurenţii la probele de săritura în înălţime şi săritura cu prăjina vor face excepţie de la această regulă şi vor purta un singur număr, fie pe faţă fie pe spate. Pentru echipele de ştafetă se vor distribui numere de concurs suplimentare purtând însemnele ţărilor respective şi care vor fi înmânate conducătorilor de echipe. Numerele de concurs nu se vor îndoi sau schimba între atleţi, nerespectarea acestei reguli ducând la descalificare.
 15. Toţi atleţii trebuie să concureze în echipamentul sau culorile echipei naţionale pe care o reprezintă.
 16. Ceremonia de deschidere va avea loc  vineri  19 Sept 2014 la orele 14:00 pe stadionul Iolanda Balaş Söter. Fiecare ţară va fi reprezentată de atleţii din echipă care vor lua parte la o defilare în timpul festivităţii.
 17. În imediata apropiere a stadionului se află zone destinate pentru încălzire. Nu se va permite accesul pentru încălzire în incinta de concurs. Amenajări minimale de vestiar vor fi puse la dispoziţia atleţilor.
 18. Toţi concurenţii se vor prezenta în Camera de Apel  (Call Room) - spaţiu amenajat -  cu 15 minute înaintea fiecărei probe. Arbitrii îi vor identifica după numerele de concurs şi le vor verifica echipamentul. Sportivilor care nu se prezenta la timp în Camera de Apel nu li se va permite să concureze.
 19. Echipamentul admis: cuiele încălţămintei pentru probele de pistă pot să fie doar de formă aciculara sau piramidală şi nu vor depăşi 9mm. Pentru celelalte probe lungimea cuielor de călcâi este limitată la 9mm cu excepţia probelor de săritură în înălţime, săritură cu prăjina sau suliţă unde lungimea este limitată la 12mm.
 20. Toţi concurenţii se vor deplasa din Camera de Apel în sectorul de concurs conduşi de către un arbitru.
 21. Comenzile de start vor fi date în limba engleză în conformitate cu regulamentul IAAF.
 22. Alergătorii vor putea pleca atât din poziţia block-start cât şi din picioare, după preferinţă
 23. Vor fi eliminaţi din proba de concurs atleţii ce vor lua startul greşit de două ori.
 24. Pe durata competiţiei se vor utiliza block-start-uri cu senzori, aparatură de cronometrare electronică, echipament de foto-finish şi anemometre pentru măsurarea vântului.
 25. Proba de semi-maraton se va desfăşura în Parcul Herăstrău pe traseul prezentat pe site.
 26. Echipele de ştafetă se vor alcătui de prin comasarea a câte două grupe de vârstă pentru bărbaţi şi, respectiv, femei după cum urmează: 30-34 (doar femei), 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, şi 75+. O ţară nu poate fi reprezentată de mai mult de o echipă într-o categorie astfel constituită.
 27. Înscrierile în probele de ştafetă trebuiesc transmise Comitetului de Organizare cu cel puţin 24 ore înaintea probei şi reconfirmate cu cel puţin două ore înainte de start.
 28. Competiţia va fi arbitrată de arbitri din România.
 29. Autoritatea executivă pe durata competiției aparţine Directorului de Concurs.
 30. Orice contestaţie va fi însoţită de avansarea unei sume de 440lei. În caz de respingere a contestaţiei suma nu va mai fi returnata, constituindu-se într-o taxă de deliberare a juriului.
 31. Contestaţiile trebuie să fie înaintate în termen de cel mult 30 de minute din momentul în care se anunţă rezultatele. Toate contestaţiile vor fi judecate de către un juriu numit de către Comitetul de Organizare.
 32. In situaţiile în care la o probă se prezintă mai puţin de trei competitori acordarea medaliilor se va face ţinând seama de baremuri de performanţă
 33. Ceremoniile de decernare a medaliilor vor avea loc după aproximativ 30min de la afişarea rezultatelor.
 34. Persoana fizică sau juridică ce va solicita controlul antidoping al vreunui competitor va fi obligată să achite anticipat taxa de analize de 1500lei pentru fiecare caz supus controlului.
 35. Pe durata competiţiei organizatorii vor asigura asistenţă medicală de urgenţă. La nevoie se pot solicita și intervenţii de urgenţă apelând serviciile 112.
 36. Atleţii îşi asumă prin semnătură riscurile de sănătate pe care le presupune participarea la această competiţie. Organizatorii declară că nu sunt răspunzători pentru eventualele urmări nefavorabile asupra stării de sănătate a concurenţilor sau pentru pierderea obiectelor personale pe durata sau ca urmare a participării la Balcaniadă.

 

FRA – CAV 2014

Sponsori

Parteneri Media